Професионални зидари за холандска строителна компания

Въведение

През последните години се наблюдава ръст в търсенето на пазара на строителни дейности в Холандия. Едно от предизвикателствата пред строителните компании там, е да открият подходящи служители, които имат технически умения и опит в този сектор.
Холандската компания Myppro си сътрудничи с фирма Холанд Хайърс ООД – лицензирана в България за набор на технически персонал, с цел запълване на големия брой свободни позиции за холандска строителна компания.
С оглед на подготовката на българските строителни специалисти, притежаващи диплома от строителен техникум или еквивалентна от друга организация, за работа по холандски стандарти и кариера в Холандия, бе създадена програма за обучението им в регионален тренировъчен център. Предлаганата позиция е за надеждна холандска строителна компания
Максимален брой наети кандидати по позицията – 16.

Профил на кандидата:
• Всеки кандидат трябва да има завършен строителен техникум или съответстваща квалификация от друго учебно заведение със специализация в зидария/бетон
• 2 години опит в зидария / бетон
• Доброто владеeне на чужд език (Английски/Немски) е преимущество
• Кандидатът е мотивиран да бъде включен в тренировъчна програма
• Кандидатът е мотивиран и готов да работи и живее в Холандия в продължение на период от минимум две години

Допълнително обучение

• Обучението на кандидата започва с двуседмичен период, по 40 часа седмично. Теми на обучението са зидария, стомана, безопасност и практическа работа в Холандия. Притежаването на сертификат за безопасност VCA е задължително изискване от страна на законодателството за работа на холандски строителни обекти. Освен посочените теми, обучението предоставя познания за живота и работата в Холандия, включително и основи на холандския език, преподавани от българо-холандски учител.
• Обучението ще се извършва от организация за професионално образование в района на Айндховен, ще включва практическа част и ще бъде платено от Myppro
• Обучението завършва с получаване на сертификат. При успешно премината програма, на кандидатите се гарантира работа в предварително избрана холандска строителна компания с добра репутация. Кандидатите подписват холандски трудов договор, като компания Холанд Хайърс предоставя превод на български език на договорите.
• Ако по време на обучението кандидатът се окаже неподходящ, обучението се прекратява веднага

Финансови подробности

• В периода на двете седмици на обучение, кандидатите получават заплата от € 125 на седмица. През първите 6 месеца след обучението, възнаграждението е в рамките от € 9 – € 10 на час бруто, достигащо до € 13 на час, в зависимост от опит, квалификация и показани умения. През първия месец след обучението, заплащането е €750.
• За следващите 5 месеца, заплащането е € 1500 до € 1600 бруто на 4 седмици, от които ще бъдат удържани данъци спрямо холандското законодателство.
• Сумата на нетната заплата ще бъде предоставена на кандидатите преди подписването на договора.
• Кандидатите подписват договор за обучение, в който е вписано, че Myppro заплаща за него. В случай, че кандидатът завърши успешно обучението си, но напусне работа през първите шест месеца, той/тя дължи на компания Myppro компенсация за част от разходите по обучението в размер на € 1500.
Друга информация:
• Настаняване: средно по 5 човека в една обзаведена модерна къща, предложена от Myppro. Всеки служител заплаща по € 50 на седмица за наем.

Моля кандидатите да приложат автобиография на български език.

Холанд Хайърс ООД е лицензирана от Агенция по заетостта към Министерство на труда и социалната политика, лиценз N 1906/17.07.2015.

78613447